Transport

Tanktransport

We beschikken over 2 roestvast stalen tanks van 36m3 met aan boord een spoelinstallatie, weeginrichting en agr-gps mestmonstername. Ons tanktransport is geschikt voor transport van alle vloeibare stoffen binnen Europa zoals:

 • Alle soorten vloeibare mest
 • Kunstmeststoffen
 • Spui-Kaliwater
 • Water
 • Slib

 

Containertransport

 • Verhuur van containers van 10 tot 35m3
 • Transport van alle losgestorte producten
 • Levering zand en grind
 • Transport haakarmcontainers tot 30ton
 • Afvoer zand, grond en puin
 • Dieplader transport

Walking floor transport

We beschikken over een walking floor trailer van 90m3. De trailer is voorzien van agr-gps systeem voor het transport van dierlijke mest. Ons walking floor transport is geschikt voor alle losgestorte  binnen en buiten Europa zoals:

 • gescheiden vaste mest
 • Stro-mest
 • compost
 • houtsnippers
 • afval